Vermogen op naam

Met Vermogen op Naam versterkt Coöperatie de relatie met het leden. Het bestuur en de ledenraad van Coöperatie Topigs vinden het belangrijk om de ledenbetrokken op deze manier zichtbaar te maken. Ledenbetrokkenheid is wederkerig, dat wil zeggen dat de coöperatie en haar leden blijk geven van loyaliteit jegens elkaar. De investering in elkaar en in een langdurige relatie is de basis van de coöperatie. 

De trouwheid van leden blijkt uit de langdurige bereidheid om haar fokkerijproducten exclusief af te nemen van Topigs Norsvin. Omdat de leden (mede)eigenaar zijn van de coöperatie is het een logische stap om vermogen op naam toe te kennen. Het plaatsen van vermogen op naam vindt plaats door middel van uitgifte van ledencertificaten op basis van toegekende zeugenequivalenten.