Vermogen op naam

Met Vermogen op Naam versterkt de Coöperatie Topigs de relatie met haar leden. Het bestuur en de ledenraad van Coöperatie Topigs vinden het belangrijk om de ledenbetrokkenheid op deze manier zichtbaar te maken.
De trouwheid van leden blijkt uit de langdurige bereidheid om haar fokkerijproducten exclusief af te nemen van Topigs Norsvin Nederland B.V. en/of Varkens KI Nederland B.V.. Omdat de leden in principe (mede)eigenaar zijn van de coöperatie is het een logische stap om Vermogen op Naam toe te kennen. Het recht op Vermogen op Naam vindt plaats door middel van uitgifte van ledencertificaten op basis van toegekende zeugenequivalenten. De Coöperatie Topigs heeft in 2022 en 2023 dividend uitgekeerd over de uitstaande ledencertificaten. Jaarlijks vindt gedurende de maanden oktober en november een openstelling van het zogenaamde TLC-plein plaats, waarin ledencertificaten onder bepaalde voorwaarden van eigenaar (uitsluitend leden) kunnen wisselen.