's Werelds meest innovatieve varkensfokkerijorganisatie

Coöperatie Topigs U.A.

Coöperatie Topigs behartigt via haar dochterondernemingen de belangen voor varkenshouders op gebied van de varkensfokkerij. Doelstelling hierbij is het beste varken – voor zeugenhouder en vleesvarkenshouder – te fokken tegen een marktconforme kostprijs. Coöperatie Topigs is vooral bekend van haar dochterondernemingen Topigs Norsvin en Varkens KI Nederland.  De bedrijven van Coöperatie Topigs dragen bij aan een verbetering van het financieel rendement van varkens sector.

 

Coöperatie Topigs is één van de weinige productgerichte coöperaties in de varkenssector. Met een grote achterban is Coöperatie Topigs in staat de belangen van de varkenshouder op gebied van de fokkerij goed te behartigen. Met uw lidmaatschap zorgt u er voor dat Coöperatie Topigs sterk blijft.