De ledenraad

De leden van de ledenraad (minimaal 30) worden benoemd door de stemgerechtigde leden van de Coöperatie Topigs. Formele taken van de ledenraad zijn onder andere: het vaststellen van de jaarrekening van de Coöperatie Topigs en bepaling van de winstbestemming (op voorstel van het bestuur), het benoemen van bestuursleden en déchargeverlening aan het bestuur voor het gevoerde beheer. Verder dient de ledenraad bepaalde belangrijke besluiten van het bestuur voorafgaand goed te keuren, zoals het vaststellen van de begroting, investeringen en deelnemingen van meer dan 25% van het eigen vermogen van de Coöperatie Topigs. Het wijzigen van de (inhoud van) statuten kan uitsluitend gebeuren door een besluit van de ledenraad. Daarnaast heeft de ledenraad een belangrijke signaleringsfunctie van geluiden in het veld en is ze een klankbord voor het bestuur. Er vindt in beginsel vier keer per jaar een ledenraadsvergadering plaats, maar zo vaak als het bestuur dat nodig acht of minimaal 10% van de leden van de ledenraad dat nodig vindt.

Arthur Ter Avest

NOTTER

Gert van Beek

PUTTEN

Geert Jan van Bergen

MARIAHEIDE

Cees van den Broek

OUD GASTEL

Hanneke van den Corput

Mark Bosch

HORSSEN

Joost van den Broek

NEDERWEERT

Ben Goetstouwers

ZUNDERT

Sabine Grobbink

BARGER COMPASCUUM

Roel Hakvoort

KEIJENBORG

Gerard Hendrikx

OMMEL

Antoon van Hoof

VREDEPEEL

Ruud Janssen

WEERT

Toon-Jansen

Toon Janssen

ESCHAREN

Jan van Kilsdonk

ODILIAPEEL

Tim Krabben

MARIENVELDE

Jan Kreuger

WOERDEN

Rik Loverbos

ASTEN

Harrie van Neerven

DEURNE

Jasper Pierik

RUURLO

Stephan Rientjes

RAALTE

Luuk Rijnen

OIRSCHOT

Manon Schilderinck

BELTRUM

Stefan ter Haar

GEESTEREN

Wim Veldhuizen

RHENEN

Joanne de Vink

NIEUWERBRUG

Erik Visscher

HELLENDOORN

René Witlox

HAAREN

Wim van Sambeek

ECHTENERBRUG

Sander Thus

WEHL

Leon Tijink

ALMELO

Corné van Vechel

OOSTELBEERS

Bram van de Berg

NEERLOON