Het bestuur

Het bestuur bewaakt, namens de leden/afnemers, de tariefstelling, ledentevredenheid en serviceverlening van de ondernemingen in de Nederlandse markt. Ze beheert het kapitaal van de coöperatie en bewaakt het rendement van dit kapitaal gemaakt door de ondernemingen waarin geld is belegd. Het bestuur formuleert beleid rondom aanwending en toewijzing van dit eigen kapitaal.

Het bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Topigs Group BV. De AvA benoemt de Raad van Commissarissen van Topigs Group. Jaarlijks keurt de AvA de jaarcijfers van Topigs Group.  Als vertegenwoordiger van aandeelhouder Coöperatie Topigs Group kijkt zij hierbij kritisch naar de zakelijke prestaties van de ondernemingen in binnen- en buitenland.

Het bestuur zorgt voor een adequaat functionerende ledenraad en organiseert ledenraadsvergaderingen. Zij stimuleert en organiseert bijeenkomsten voor leden en afnemers, zoals thema-avonden en de jaarvergadering om zo de ledenbetrokkenheid te vergroten.

Samenstelling van het bestuur:

Mark Tijssen – voorzitter
ROGGEL

Ilse Verhoijsen
BERINGE

Gerben Toebes
HARREVELD

Frank de Wildt
ROSWINKEL

Marko van Asten
STERKSEL

Loes van de Pas
BERGEIJK