Trots op de meest innovatieve varkensfokkerij coöperatie

De doelstelling van de Coöperatie Topigs is het produceren en distribueren van hoogwaardig fokmateriaal en genen passend in de Nederlandse varkenshouderij. Het fokmateriaal is toegesneden op de eisen die de verschillende markten en de maatschappij stellen. De fokkerijproducten moeten in principe vrij beschikbaar zijn. Coöperatie Topigs is in handen van en wordt aangestuurd door Nederlandse varkenshouders.
De internationale activiteiten van de organisatie groeien sterk. De achterliggende doelen:
– De organisatie een nog steviger basis geven voor de toekomst;
– Kostenverdunning realiseren voor de Nederlandse activiteiten;
– Op niveau kunnen blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling op gebied van KI, fokkerij en informatisering
– Het in stand kunnen houden van een voldoende aantal basislijnen om meerdere markten een goed product te kunnen bieden;
– Het genereren van toegevoegde waarde voor de Nederlandse varkenshouders via passende fokkerijproducten (genetisch dividend) en het opbouwen van ledencertificaten (financieel dividend).