Trots op de meest innovatieve varkensfokkerij coöperatie

Coöperatie Topigs behartigt via haar dochterondernemingen de belangen voor varkenshouders op gebied van de varkensfokkerij. Samen met minderheidsaandeelhouder VION Food Group is de coöperatie Coöperatie Topigs eigenaar van Topigs Group. Topigs Norsvin en Varkens KI Nederland zijn onderdeel van deze organisatie. Topigs Group is samen met enkele coöperaties uit Noorwegen ook mede-eigenaar van de internationale activiteiten van Topigs Norsvin.

 

Het toepassen van nieuwe technologie heeft een constante focus op kosteneffectieve en duurzame varkens(vlees)productie staat hoog in het vaandel bij Coöperatie Topigs en haar dochterondernemingen. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van de organisatie. Constante en aanzienlijke productverbetering maakt het onze leden/klanten mogelijk om duidelijk verbeterde toegevoegde waarde te creëren.

 

Maar ook achter de schermen is Coöperatie Topigs actief. Door haar grote achterban (bijna alle Nederlandse zeugenhouders zijn lid) zijn we in staat de belangen van onze leden op gebied van fokkerij in de breedste zin van het woord te behartigen. In de sector en ook daarbuiten. Met een grote achterban is Coöperatie Topigs in staat de belangen van de varkenshouder op gebied van de fokkerij goed te behartigen. Met uw lidmaatschap zorgt u er voor dat Coöperatie Topigs sterk blijft.