Mark Tijssen: We denken na over de coöperatie

Op de rand van het zeer bijzondere jaar 2020 wil ik deze blog beginnen met terugkijken. Er is onvoorstelbaar veel gebeurd het afgelopen jaar. Als varkenshouder ben ik geraakt door de gevolgen van Afrikaanse Varkenspest in Duitsland en door COVID-19 uitbraken in onze samenleving en helaas ook op slachterijen en vleesverwerking. Dat maakt dat we na een voorspoedige start van het jaar uiteindelijk financieel gezien eindigen in mineur. Voor mij privé was 2020 door COVID-19 ook zeer enerverend en helaas met een fatale afloop en dus vol verdriet.

Ik denk dat u allen het met mij eens bent dat we dit jaar zo snel mogelijk achter ons moeten laten.
Laten we hopen dat 2021 een positief, uitdagend en interessant jaar mag worden.
Gelukkig kende 2020 ook lichtpunten. Een ervan is het succes van Topigs Norsvin. We fokken economisch en houderij-technisch gezien steeds betere varkens die ook nog eens goed passen bij de eisen van de maatschappij. Dat stemt mij als voorzitter van Coöperatie Topigs positief en hoopvol.

Ik zie er ook in dat onze invloed op de fokkerij zinvol en effectief is.
We willen een coöperatie zijn die past bij de varkenshouder en sector van nu en de toekomst. Daarom denken we na over de rol en positie van de Coöperatie Topigs. We willen als coöperatie van waarde zijn en blijven voor onze leden.
De komende maanden gaan we daarom onze voelhoorns uitsteken en vragen wat men van ons verwacht.

Wat verwacht jij van Coöperatie Topigs? Hoe kunnen we jou als varkenshouder helpen?
Hoe kan de coöperatie bijdragen aan een gezonde en sterke varkenshouderij in Nederland?


Ik ben benieuwd naar je mening. Maakt niet uit of je lid bent of niet, of je varkenshouder bent of periferie. Stuur je mening over Coöperatie Topigs en haar toekomst naar communication@topigsnorsvin.com.


Gezamenlijk kunnen we werken aan een sterke gedragen en rendabele varkenshouderij in
Nederland. Dat geeft licht in deze tijd van bezinning en verlichting. Een ieder de beste wensen en en succesvol en gezond 2021.
Mark Tijssen