50 miljoen varkens in Pigbase

Pigbase, de fokkerijdatabase van Topigs Norsvin, bevat nu gegevens van meer dan 50 miljoen fokvarkens. Het 50 miljoenste varken in Pigbase, een Z-lijn geltje dat Mitzi heette, werd in februari geboren op het subfokbedrijf van Snider Farms in Michigan, VS. De Z-lijn is één van de lijnen die de basis vormen voor de TN70 zeug.

Pigbase verbindt de fokbedrijven van Topigs Norsvin en haar klanten met elkaar en creëert zo één grote populatie fokvarkens. Dit maakt het mogelijk om een hoge genetische vooruitgang te boeken en deze snel over de wereld te verspreiden onder onze klanten. Pigbase bevat gegevens verzameld op kernfokbedrijven, commerciële zeugenbedrijven en slachthuizen. Het bevat ook genomische gegevens en gegevens die zijn verzameld bij uitsnij-sessies, CT-scans en andere innovatieve meetprotocollen die worden gebruikt in ons fokprogramma en onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over Pigbase.

Pigbase infographic
We hebben een infographic gemaakt om Pigbase uit te leggen. De infographic bevat de bronnen waarvan de data gebruikt wordt in het systeem. Daarnaast bevat het informatie welke aangeeft hoe uniek en veelomvattend onze fokkerijdatabase is.

Download de Pigbase infographic Engels (PDF)